Funkcje oceny szkolnej i błędy w ocenianiu

Po co nam oceny? Jakie były założenia systemu oceniania sumującego? W końcu, czy sześciostopniowa skala 1-6 jest wystarczająca, aby rzetelnie, właściwie ocenić osiągnięcia lub zachowanie ucznia? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w dzisiejszym artykule

Po co nam oceny? Jakie były założenia systemu oceniania sumującego? W końcu, czy sześciostopniowa skala 1-6 jest wystarczająca, aby rzetelnie, właściwie ocenić osiągnięcia lub zachowanie ucznia? Spróbujmy przyjrzeć się najpierw funkcjom oceny:

Funkcje oceny:

 • diagnostyczna,
 • kształcąca,
 •  informacyjna,
 • motywacyjna,
 • selekcyjna,
 • klasyfikująca,
 • różnicująca,
 •  sumująca,
 • wspierająca,

Jakie najczęściej błędy popełniają nauczyciele podczas wystawiania ocen?

Błędy w ocenianiu:

Błędy dotyczące procesu oceniania można podzielić na 2 obszary:

 • Popełniane przez nauczyciela w procesie nauczania.
 • Popełniane przez nauczyciela przy ocenianiu.

Główna przyczyna błędów:

 • niedostateczne przygotowanie pedagogiczne nauczycieli,
 • niejednolite wymagania nauczycieli,
 • przesadna surowość nauczyciela,
 • nadmierna łagodność w przeprowadzaniu kontroli wyników nauczania,
 • ocenianie według indywidualnych upodobań nauczyciela,
 • przeciążanie nauczyciela nadmierną liczbą godzin i nadmierną liczbą uczniów.

Błąd zróżnicowania:

 • Błąd ten często określany jest jako przeciwieństwo błędu tendencji centralnej .
 •  Polega ona na zmierzaniu nauczyciela do zróżnicowania ocen za wszelką cenę, (czasami wbrew możliwym wyjaśnieniom), skupiając się na ocenach skrajnych – najniższych i najwyższych.

Błąd tendencji centralnej:

 • Błąd ten wyraża się najczęściej wystawianiem przez nauczyciela ocen położonych na skali oceniania w centrum tj. na pograniczu oceny 3 i 4.
 • Skutkiem takiego oceniania jest zubożenie skali ocen z sześciu do dwóch elementów.
 • Tak zastosowana skala pociąga za sobą mniej błędów nauczyciela w ocenianiu, ale równocześnie nie pozwala na wskazanie indywidualnych różnic pomiędzy uczniami w zakresie poziomu umiejętności.

Podsumowując:

 • Ocenianie powinno wspierać uczenie się i być dostosowane do jego specyfiki.
 • Ocenianie powinno uwzględniać różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami
 • Ocenianie powinno mieć jasny cel.
 • Ocenianie powinno być trafne. Wybrany sposób oceny powinien sprawdzać dokładnie to, co podlega ocenie.
 • Ocenianie powinno być rzetelne. Należy w nim wyeliminować subiektywizm na ile jest to możliwe, a ocenę uczynić niezależną od osoby oceniającej.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *