Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela również po 45 latach pracy?

Nauczyciele pracują na tyle długo, że należałoby rozszerzyć im prawo do nagrody jubileuszowej - uważają posłowie, postulując dodanie do Karty Nauczyciela przepisu rozszerzającego katalog nagród jubileuszowych dla nauczycieli o tę przyznawaną za 45-letni staż pracy.

Według wnioskodawców otrzymanie nagrody jubileuszowej byłoby motywacją do dalszej pracy zawodowej i zachętą do nieprzechodzenia na emeryturę.

Bój o nową „jubileuszówkę” trwa od trzech lat – apel trafił do resortu edukacji w 2021 r.  Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na postulat wskazywał, że „w Ministerstwie Edukacji i Nauki nie są prowadzone prace mające na celu zmianę przepisów art. 47 ustawy – Karta Nauczyciela, natomiast minister edukacji i nauki podziela opinię środowisk zaangażowanych w sprawy oświaty, że obecne przepisy prawa regulujące status zawodowy nauczycieli wymagają zmian systemowych odpowiadających wyzwaniom współczesnej edukacji.” Nic się jednak w tej materii nie zmieniło.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/oswiata/nagroda-jubileuszowa-po-45-latach-pracy-postulat-zmiany,525223.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *