Gdy nauczyciel traci pracę – co robić?

Problem zwalnianych nauczycieli nie jest nam obcy. Na Eduardzie zajmowaliśmy się nim kilkakrotnie. W ramach naszej Grupy EKO-Tur uruchomiliśmy specjalny projekt Baza Nauczycieli poszukujących pracy. W jego ramach pomagamy dyrektorom uzupełniać wakaty, a dzięki naszym kontaktom kilkadziesiąt osób znalazło już stałe lub tymczasowe zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych.

W ramach tego projektu spotkaliśmy się w ostatnim czasie z Panem Lechem Antkowiakiem, zastępcą dyrektora Urzędu Pracy w Warszawie. Z informacji, które nam przekazał wynika, że nauczyciele bardzo rzadko odwiedzają urząd pracy, gdyż mają duży opór, żeby zgłosić się do tej instytucji, po czekającą na nich pomoc. Obawiają się statusu osoby bezrobotnej. Sądzą, że ograniczy to możliwość poszukiwania pracy w szkole, a także obniży ich status społeczny. Liczą przede wszystkim na to, że mimo wszystko szybko uda im się pracę w szkole znaleźć, czemu między innymi służy nasz projekt Bazy Nauczycieli poszukujących pracy. Dlatego też w statystykach urzędu pracy nauczyciele nie stanowią dużego odsetku wśród bezrobotnych.

Musimy zdać sobie jednak sprawę, że o pracę w innej szkole, zwłaszcza poza Warszawą, może być coraz trudniej. I tu z pomocą może przyjść Urząd Pracy.

Jak nas poinformował Pan Dyrektor Antkowiak – na tych, którzy pracowali w szkole duże znaczenie może mieć niezbędne ubezpieczenie zdrowotne i wszelkie przysługujące w tej kwestii korzyści. Osobom, które mają udokumentowany co najmniej 18-sto miesięczny staż pracy, przysługuje zasiłek. Warunek jednak jest jeden – bezwzględnie należy się zarejestrować.

Jak się dowiedzieliśmy, nie powinniśmy się obawiać wizyty w urzędzie, która wielu kojarzy się z długimi kolejkami. Od jakiegoś czasu istnieje możliwość umówienia się na wizytę online. Wystarczy wejść na stronę urzędu i wypełnić prosty formularz. Urzędy pracy oferują pomoc doradców klienta , którzy podpowiedzą nam, w jakich zawodach można znaleźć zatrudnienie. A trzeba dodać, że do warszawskiego Urzędu Pracy wpływa w każdym miesiącu 3500 – 4000 ofert zatrudnienia.  Okazać się bowiem może, że np. nauczyciel przyrody będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako laborant w firmie farmaceutycznej.

Urzędy pracy mogą mieć dla Państwa również konkretne propozycje, dotyczące m.in.:
– interesujących staży ułatwiających zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych;
– zmiany kwalifikacji zawodowych osoby pozostającej bez pracy,
– podniesienia kwalifikacji już przez nas nabytych.

Urzędy pracy oferują ponadto bardziej odważnym i przedsiębiorczym wsparcie w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Finansują szkolenia ABC działalności gospodarczej. Być może w wyniku takiej pomocy można będzie prowadzić z powodzeniem firmę zajmującą się korepetycjami?

Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy propozycji założenia przez bezrobotnych nauczycieli tzw. spółdzielni socjalnej, która zajmowałaby się działalnością oświatową i edukacyjną. 

Okazuje się, że nawet pracujący warszawscy nauczyciele w wieku 45+, którzy przewidują  redukcje mogą uzyskać dofinansowanie Urzędu Pracy na dodatkowe szkolenia.     

Dla tych nauczycieli, którzy nie chcą mimo tego rejestrować się w urzędzie, jest jeszcze inna możliwość. Specjalny program 45+ umożliwia rejestrację w charakterze osoby poszukującej pracy, a nie bezrobotnej. Szczegóły programu? Zapraszamy na stronę urzędu pracy:

www.up.warszawa.pl

Wicedyrektor Urzędu Pracy Lech Antkowiakiem, zainteresował się projektem Edurada w sprawie opracowania  w Warszawie pilotażowego programu wspierania nauczycieli zagrożonych bezrobociem. Na stronach Edurady będziemy Państwa sukcesywnie  informowali o rozwoju tej inicjatywy. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *