O środkach na doskonalenie zawodowe nauczycieli

W procedowanym przez Rząd projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, znalazły się także rozwiązania dotyczące wysokości środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W roku 2015 środki, o których mowa:
1. w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2014 r. poz. 191)….
2.w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela…
3.w art. 70a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela…

W roku 2015 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.

Cały artykuł i źródło: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/23099-o-rodkach-na-doskonalenie-zawodowe-nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *