GIS zaktualizował wytyczne dla przedszkoli: dochodzą zapisy dotyczące kwarantanny

GIS zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli i żłobków. Zapisano w nich, że do placówek nie mogą przychodzić dzieci i pracownicy, jeśli ich domownicy przebywają na kwarantannie.

Jest to piąta aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków. Wprowadzono w niej zapisy dotyczące osób przebywających na kwarantannie.

Wcześniej w wytycznych były zapisy mówiące, że do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz w żłobków mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz że nie wolno przyprowadzać dzieci, „jeśli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych”.

W aktualnej wersji wytycznych dodano zapis, że do placówki nie wolno przyprowadzać dziecka także wtedy, gdy „w domu przebywa osoba na kwarantannie”.

Źrodło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/gis-zaktualizowal-wytyczne-dla-przedszkoli-dochodza-zapisy-dotyczace

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *