GODZINA WYCHOWAWCZA O ZDROWIU, OCHRONIE KLIMATU I EKONOMII – NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA

8 kwietnia br. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych skierowana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639).

Projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje, że od 1 września tego roku na lekcjach wychowawczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą realizowane treści i zagadnienia o istotnych problemach społecznych.

Uwzględniając postulaty i wnioski wielu środowisk i podmiotów (między innymi Ministra Zdrowia) w zmienianym rozporządzeniu wskazano tematykę dotyczącą istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska), która w szczególności powinna być wzmacniana i omawiana podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2020/2021.

Źródło i cały tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/54897-godzina-wychowawcza-o-zdrowiu-ochronie-klimatu-i-ekonomii-nowelizacja-rozporzadzenia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *