Granty na zajęcia wakacyjne dla dzieci z małych miejscowości (regulamin programu)

Do 6 maja można zgłaszać projekty dotyczące organizacji wakacyjnych aktywności dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości w ramach drugiej edycji ogólnopolskiego programu grantowego Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAKCJA”. Zaplanowano wsparcie finansowe w wysokości 5 tys. zł dla 100 najlepszych projektów non-profit.

Do udziału w programie uprawnione są m.in. szkoły podstawowe, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, świetlice szkolne i środowiskowe, stowarzyszenia, fundacje, ośrodki socjoterapii oraz ośrodki wychowawcze z miejscowości liczących do 20 tys. mieszkańców.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 maja br. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na TEJ STRONIE.

 Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/granty-na-zajecia-wakacyjne-dla-dzieci-z-malych-miejscowosci-regulamin

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *