Informacja MEN na temat dualnego kształcenia zawodowego w Polsce

Podczas posiedzenia Sejmowej Podkomisji stałej ds. kształcenia zawodowego Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło dokument „Kształcenie dualne w polskim modelu szkolnictwa zawodowego.

Współpraca z przedsiębiorcami ze szczególnymi uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.”

W informacji zdefiniowano kształcenie zawodowe dualne jako kształcenie zawodowe teoretyczne w szkole oraz kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawcy.

W obecnym stanie prawnym w polskim systemie oświaty występują 2 rodzaje kształcenia dualnego:

  1. spełnianie obowiązku nauki w formie przygotowania zawodowego u pracodawcy w charakterze młodocianego pracownika;
  2. kształcenie praktyczne realizowane w części lub w całości u pracodawcy w ramach współpracy szkół z pracodawcami (bez zawierania umowy uczeń-pracodawca) – uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych.

Autorzy omówili kwestie związane z przygotowaniem zawodowym u pracodawcy….cały tekst i źródło :http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/25590-informacja-men-na-temat-dualnego-ksztacenia-zawodowego-w-polsce

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *