Inteligencja emocjonalna lidera zespołu

Gdy lider posiada wysoko rozwiniętą inteligencję emocjonalną, to przede wszystkim darzy szacunkiem swoich pracowników, dostosowuje tempo pracy do ich psychofizycznych możliwości, dobiera szkolenia do racjonalnych potrzeb, jest w stanie określić potencjał danej osoby i przydzielić jej odpowiednie zadanie.

Gdy lider zespołu posiada wysoko rozwiniętą inteligencję emocjonalną, to przede wszystkim darzy szacunkiem swoich pracowników, dostosowuje tempo pracy do ich psychofizycznych możliwości, dobiera szkolenia do racjonalnych potrzeb, jest w stanie określić potencjał danej osoby i przydzielić jej odpowiednie zadanie. Szefowie często wyznaczają sobie zbyt odległe albo nieracjonalne cele. Choć sam cel może być sensowny i warty poświęcenia, to odległość którą należy pokonać, aby go osiągnąć jest zbyt paraliżująca. Dobry przewodniczący zespołu powinien posiadać umiejętność uważnego słuchania w celu właściwego określenia zadań i na tej podstawie wyznaczyć osiągalne do zrealizowania plany.

 

Daniel Goleman powiedział: „Ludzie odczuwają desperacką potrzebę związku z innymi, empatii, otwartej komunikacji. W nowym otoczeniu biznesowym, w którym każda praca ma znaczenie , wartości te będą się liczyć jak nigdy dotąd”, a zatem wszelkie zmiany wymagają wsparcia i wskazówek od osób trzecich, które dobry przewodniczący może zapewnić osobiście, bądź redelegując przewodniczących spośród swoich współpracowników, czy zatrudniając specjalistów z zewnątrz.

 

Wskazywanie przykładów jest to dawanie przykładów zachowań, których wymagamy od innych. Nie ma chyba nic gorszego, niż zachowywanie się w sposób, którego osoba prosząca sama nie przestrzega. Lider powinien stanowić wzór do naśladowania i powinien wiedzieć, że ludzie będą naśladować jego zachowania zarówno te pozytywne jak i negatywne. Powinien więc być samoświadomy, konsekwentny i rzetelny.

Wartościami płynącymi z ćwiczenia się w inteligencji emocjonalnej jest nabycie cech najwybitniejszych liderów w każdej dziedzinie zawodowej. Kierujący zyskują lepsze zrozumienie własnego i innych zachowania, rozwiniętą intuicję, szerszą perspektywę. Zarządzający, którzy posiądą te umiejętności, nie będą się koncentrować na samych sobie, tylko na potrzebach swoich podwładnych. Nie będą dbali tylko o swój własny wizerunek lecz skoncentrują się na umożliwieniu innym osiągnięcia sukcesów i bycia katalizatorami zmian w swoim otoczeniu.

 

W czasach szybkich zmian potrzeba mądrych liderów, którzy muszą opanować umiejętności i wiedzę, dzięki którym stworzą klimat sprzyjający osiąganiu wyników. Inteligencja emocjonalna, jest spoiwem, które łączy wszystkie cechy dobrego lidera. Stanowi ona fundament, na którym powinno budować się przywództwo w jakiekolwiek organizacji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej, czyli rozpoznawanie własnych emocji, bycie uważnym na innych, okazywanie empatii wymagają osobistego zaangażowania i odpowiedzialności.

To podróż, w którą lider powinien się wybrać, ponieważ bycie bardziej wrażliwym na sygnały dochodzące z zewnątrz, nie tylko wzbogacą jego własne obycie lecz także otoczenie, w którym kierujący pracuje.

Katarzyna Kacprzyk – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *