Inteligencja emocjonalna lidera

Kluczem do skutecznego zarządzania ludźmi jest przede wszystkim rozwinięta inteligencja emocjonalna, rozumiana jako zbiór umiejętności, które dają się wyćwiczyć. Czy charakteryzuje się człowiek inteligentny emocjonalnie? Czy dyrektor szkoły powinien te cechy posiadać? Zapraszamy do lektury.

W dzisiejszych czasach szkoły nie są już przewidywalnymi strukturami. Dwa lata temu pedagodzy brali udział w strajku ogólnopolskim, spowodowanym powszechnym niezadowoleniem nauczycieli i związków zawodowych. W tym i poprzednim roku placówki musiały wypracować systemy zdalnej edukacji z powodu pandemii ogólnoświatowej. Atmosfera wokół szkolnictwa sprawia, że brakuje chętnych do zawodu. Częste reformy, podwójne roczniki, słabe wynagrodzenia, zmiana mentalności w społeczeństwie, wysokie oczekiwania dyrektorów, kuratorów, rodziców i wreszcie uczniów sprawiają, że przewodniczący zespołu staje przed potężnym wyzwaniem. Do najtrudniejszych zadań stojących przed liderami wszystkich szczebli należy zatem utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i zaangażowania pracowników w warunkach przyspieszających zmian.

Szkoły muszą być dużo bardziej dynamiczne i elastyczne w sposobie działania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, walcząc o chętnych w procesach rekrutacji. To zmieniające się otoczenie stanowi źródło nowych wyzwań również dla osób na stanowiskach kierowniczych. Żeby sprostać tym wyzwaniom wszyscy liderzy muszą zadbać o atmosferę, która nie tylko sprzyja osiąganiu celów, ale wyzwala w pracownikach dumę i chęć do działania.

Według Daniela Golemana, autora „Inteligencji emocjonalnej w praktyce”, inteligencję emocjonalną można zdefiniować jako: „zdolność odczytywania uczuć własnych i innych osób, wzbudzania w sobie motywacji, panowania nad emocjami w odniesieniu do siebie samego i relacji z innymi”[1]. Autor w swojej książce określa kompetencje wchodzące w skład inteligencji emocjonalnej, takie jak: emocjonalna samoświadomość, empatia, pewność siebie, samokontrola i umiejętność słuchania innych. Przywołuję w swojej pracy tego psychologa, ponieważ jestem przekonana, że w obecnym czasie szkoła potrzebuje liderów o wymienionych wyżej cechach. Zauważyłam, że wszystkie czynniki, które składają się na definicję inteligencji emocjonalnej, odnajdziemy w opisach specyficznych umiejętności lidera, przytoczonych przeze mnie autorów w rozdziale I.

Lider zespołu powinien umieć tworzyć takie miejsce pracy, w którym pracownicy będą najbardziej efektywni. Nie będą się czuli zestresowani, wypaleni, a także przerażeni. W moim odczuciu, działanie pod presją nie jest podejściem nastawionym na rozwój. W atmosferze stresu jedyne co uzyskamy, to rotacja pracowników, uczniów, brak stabilności w zespole i ogólne niezadowolenie z krótkotrwałych wyników. Kluczem do kierowania ludźmi jest przede wszystkim rozwinięta inteligencja emocjonalna, rozumiana jako zbiór umiejętności, które również możemy wyćwiczyć. W procesie ich nabywania decydującą rolę odgrywają następujące czynniki:

–  ocena gotowości,

–  motywowanie,

–  zapewnienie samoregulowania zmiany,

–  wyznaczanie osiągalnych celów,

–  zachęcanie do ćwiczeń,

–  zapewnianie wsparcia,

–  wskazanie przykładów.

Lider jest w stanie ocenić gotowość pracy danych osób w zespole, poprzez dostrzeżenie tych jednostek, które są gotowe do podjęcia wyzwań i zaakceptowania zmian. Nie od dziś wiadomo, że ludzie uczą się tylko wtedy, gdy naprawdę tego chcą. Przewodniczący wie, jak zmotywować członków swojego zespołu, umiejętnie powiązując zawodowe wartości z ich osobistymi celami. Dla pracowników będzie jasne, co konkretnie zyskają po dokonaniu wyznaczonych zadań, zaangażują się w nie i będzie to powodem ich satysfakcji.

 

Katarzyna Kacprzyk – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego


[1] Goleman Daniel, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 1999.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *