ISO w szkole. SYSTEM ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ zgodnie z normą ISO 9001:2008 część 1

Z pewnością zauważyliście na różnego rodzaju produktach, opakowaniach, reklamach ten znak: ISO 9001:2008. Bywa tak, iż podświadomie reagujecie pozytywnie na produkt z takim napisem i sięgacie po niego z poczuciem, iż nabyliście coś, z czego będziecie zadowoleni.

Okazuje się, że są szkoły i placówki oświatowe, które również posiadają takie certyfikaty.

Z pewnością zauważyliście na różnego rodzaju produktach, opakowaniach, reklamach ten znak: ISO 9001:2008. Bywa tak, iż podświadomie reagujecie pozytywnie na produkt z takim napisem i sięgacie po niego z poczuciem, iż nabyliście coś, z czego będziecie zadowoleni. W naszych umysłach jakość zagościła na dobre. Wiedzą o tym Ci, którzy sprzedają nam nasze produkty: samochody, produkty spożywcze, wyposażenie RTV AGD, itp. Co więcej – ISO wkradło się do urzędów, a nawet szpitali. Nawet Komendy Policji posiadają certyfikat ISO (czyżby chodziło o to, by złodziej mógł poczuć, że pobyt za kratkami będzie spełniał najwyższe wymagania jakościowe???).

To nie wszystko! Okazuje się, że są szkoły i placówki oświatowe, które również posiadają takie certyfikaty. W Polsce jest ich już kilkadziesiąt. Tylko przy pomocy Instytutu Kształcenia EKO-TUR ponad pięćdziesiąt placówek uzyskało akredytację międzynarodową.

Z jakiego powodu, zapytają niektórzy? 

Powodów jest oczywiście wiele. Najważniejsze z nich to:

-wzrost satysfakcji uczniów i rodziców z oferowanych przez placówkę usług edukacyjnych

-poprawa wyników nauczania

-zwiększenie odpowiedzialności pracowników za procesy zachodzące w szkole

-skuteczne wykorzystanie umiejętności kadry pracowniczej

-lepsza komunikacja pomiędzy pracownikami

-zwiększenie efektywności zarządzania

-lepsze wykorzystanie zasobów materialnych

-możliwość udokumentowania sponsorom, że placówka posiada zdolność świadczenia usług edukacyjnych zgodnie z wymaganiami odbiorcy tych usług

-zwiększenie szans na uzyskanie funduszy z Unii Europejskiej. 

Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Powodów jest znacznie więcej.

Wydaje się, iż jest to dobry moment, abyśmy dowiedzieli się, na czym polega System Zarządzania Jakością oraz jakie kroki należy wykonać, aby wdrożyć taki system w szkole i otrzymać międzynarodowy Certyfikat ISO.

Dróg wprowadzania systemu jest wiele. Można wdrażać go własnymi siłami. Nie jest to jednak zadanie najłatwiejsze, ze względu na fakt, iż skomplikowana nomenklatura normy ISO powoduje wiele niejasności dla osób dopiero wchodzących w świat jakości.

Innym, znacznie wygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług instytucji pomagających we wdrożeniu systemu zarządzania jakością. Eksperci – konsultanci krok po kroku przeprowadzą szkołę przez tajniki ISO. Daje to szkole gwarancję, że wdrożony przez nią system rzeczywiście spełnia wymagania normy i placówka otrzyma certyfikat potwierdzający najwyższą jakość jej pracy. 

Skąd wziął się w ogóle pomysł takiego certyfikatu, i dlaczego jest on uznawany na całym świecie?

Otóż już kilkadziesiąt lat temu zastanawiano się, czy można ustanowić standardy jakości produkowanych wyrobów i usług. Najlepszym firmom, instytucjom branżowym różnego rodzaju stowarzyszenia czy organizacje przyznawały nagrody, medale. Były to jednak działania na skalę lokalną czy regionalną. Ustalono wreszcie międzynarodowe standardy jakości pracy – powstała tzw. Norma ISO, na podstawie której międzynarodowa jednostka certyfikująca przyznaje certyfikaty. ISO to MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA NORMALIZACYJNA.

Sam skrót nie odpowiada oficjalnej nazwie, a skróty w językach krajów członkowskich są bardzo różne, dlatego postanowiono stosować powszechnie skrót wywiedziony od greckiego słowa „isos” – równy; równy wyznaczonym standardom w normie.

Opracowane zasady standardów jakości w postaci normy ISO zaczęły obowiązywać na całym świecie niezależnie od rodzaju i specyfiki firmy, instytucji czy organizacji.

Najważniejsze zasady zarządzania jakością to:

Zasada 1: Orientacja na klienta

Organizacja zależy od swoich klientów i dlatego powinna znać bieżące i przyszłe ich potrzeby, powinna je spełniać, powinna starać się przekraczać oczekiwania klientów.

Zasada 2: Przywództwo

Przywódcy ustanawiają spójne cele oraz kierunki działania organizacji. Powinni również tworzyć i utrzymywać wewnętrzne warunki, w których ludzie (pracownicy) mogą być w pełni zaangażowani w osiąganiu celów organizacji.

Zasada 3: Zaangażowanie personelu

Ludzie (pracownicy) na wszystkich szczeblach zarządzania są istotą organizacji i ich pełne zaangażowanie pozwala wykorzystać ich posiadane umiejętności dla  dobra  organizacji.

Zasada 4: Podejście procesowe

Oczekiwane wyniki są osiągane bardziej efektywnie wtedy , gdy działania i odpowiednie zasoby są zarządzane jako proces.

Zasada 5: Systemowe podejście do zarządzania

Zidentyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie współzależnymi procesami jako systemem przyczynia się do lepszej skuteczności i efektywności w osiąganiu założonych celów.

Zasada 6: Ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie wszystkich działań i procesów powinno być nieustannym celem organizacji.

Zasada 7: Podejmowanie decyzji opartych na faktach

Skuteczne decyzje bazują na analizach danych i informacjach mających swe potwierdzenie w faktach.

Zasada 8: Współpraca z dostawcami oparta na wzajemnych korzyściach

Organizacja i jej dostawcy są współzależni, a oparta na wzajemnych korzyściach współpraca wzmaga zdolność do tworzenia wartości dodanej.

 

W kolejnym artykule zapoznamy się z polityką i księgą jakości, a także z procedurami wymaganymi przez normę ISO.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *