Jak często i kiedy należy dokonać wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia?

Nie precyzuje, kiedy przypadają terminy. Powinny to być oceny na początku roku – do przygotowania ipetu oraz pod koniec roku do ewentualnych modyfikacji dokonywanych w ipecie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *