Jak można wnieść o przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym?

Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *