Jak nalicza się pensję nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia, który miał obniżone pensum?

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela jednym z warunków udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia jest zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć. Zatem zmniejszone pensum wchodzi w rachubę tylko w odniesieniu do nauczyciela zajmującego funkcję kierowniczą lub na podstawie art. 42a KN. W tych okolicznościach jednak pensja zasadnicza nie ulega zmniejszeniu. W konsekwencji na urlopie dla poratowania jest wypłacane wynagrodzenie zgodnie z art. 73 ust. 5 KN.

Zmniejszenie pensum na podstawie art. 22 ust. 2 KN skutkuje zmniejszeniem wynagrodzenia, lecz nie zmienia się stosunek pracy, czyli na przykład nadal nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania i zachowuje swoje przywileje.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *