Jak organ prowadzący może skorygować wniosek o bon na laptopa – instrukcja

Jak postąpić w przypadku, gdy we wniosku o bon na zakup laptopa dla nauczyciela znalazły się nieprawidłowe dane np. błędny adres e-mail, czy PESEL nauczyciela? Organ prowadzący szkołę powinien złożyć korektę wniosku - jak to zrobić instruuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *