Jak prawidłowo zawiadomić pracownika o nałożeniu kary upomnienia ?

Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *