Jak rozpoznać przemoc w szkole?

Jednym z podstawowych narzędzi nauczyciela, w rozpoznawaniu przemocy w klasie, czy w szkole jest obserwacja. Narzędzie pozornie proste, jednak w przeładowanych liczebnie szkołach często trudne do skutecznego stosowania. Niemniej obserwacja właśnie pozwala na zauważenie, czy zdiagnozowanie pierwszych oznak zmian zachowania uczniów, nastroju panującego w klasie, czy składu grup rówieśniczych.

Jednym z podstawowych narzędzi nauczyciela, w rozpoznawaniu przemocy w klasie, czy w szkole jest obserwacja. Narzędzie pozornie proste, jednak w przeładowanych liczebnie szkołach często trudne do skutecznego stosowania. Niemniej obserwacja właśnie pozwala na zauważenie, czy zdiagnozowanie pierwszych oznak zmian zachowania uczniów, nastroju panującego w klasie, czy składu grup rówieśniczych. Niepokojące sytuacje, które powinny zwracać naszą uwagę zawsze, to wszelkie zmiany zachowania uczniów, nie będące chwilowymi, związanymi choćby z obniżeniem nastroju, czy słabszym momentem w ciągu dnia, czy tygodnia. Zwracajmy uwagę na osoby osamotnione, wycofane, spóźniające się do szkoły czy na lekcję, szukające swoich rzeczy, spędzające przerwy osobno, będące obiektem kpin, poszturchiwane w różnych sytuacjach.

Wśród  oznak rozpoznania mobbingu w szkole można wymienić, choćby:

ü  Przezywanie, upokarzanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, zastraszanie, zakrzykiwanie, grożenie;

ü  Zaczepianie, popychanie, szturchanie;

ü  Dzieci takie wciąganie w kłótnie i bójki, w których są stroną słabszą, nie bronią się, lecz próbują uciec lub się wycofać (często płacząc);

ü  Zabieranie przyborów szkolnych, ubrań, pieniędzy i innych rzeczy;

ü  Siniaki, zadrapania, podarte ubrania;

ü  Spóźnianie się do szkoły, do klasy po przerwie;

ü  Zmiana drogi do domu lub do szkoły, żeby ominąć prześladowców;

ü  Częste szukanie swoich rzeczy;

ü  Zgłaszanie objawów psychosomatycznych (bóle brzucha, głowy);

ü  Samotne spędzanie przerw; wykluczenie z grupy;

ü  Nasilona niepewność, nerwowość;

Przykładowe oznaki przemocy rówieśniczej pozwalające rodzicom rozpoznać to zjawisko u dzieci:

ü  Wracanie do domu w podartych ubraniach, zniszczone rzeczy;

ü  Brak odwiedzin kolegów; brak zaproszeń na urodziny;

ü  Lęk przed szkołą – np.: oporne wychodzenie do szkoły;

ü  Uskarżanie się na objawy psychosomatyczne – bóle głowy, bóle brzucha;

ü  Kłopoty ze snem;

ü  Częste prośby o pieniądze lub ich kradzież w domu;

Przykładowe cechy charakteryzujące sprawców przemocy[1]:

ü  Łatwo się irytują, szydzą z innych, celowo mówią rzeczy, które mogą kogoś zranić,

ü  grożą, wyśmiewają się, popychają innych, szturchają, biją, znęcają się, niszczą cudze rzeczy.

ü  Mają potrzebę dominowania i tyranizowania innych, chętnie uciekają się do przemocy i groźby, dążą do realizacji swojej woli za wszelką cenę. Chełpią się swoją faktyczną lub wyimaginowaną władzą nad pozostałymi uczniami.

ü  Są porywczy, impulsywni, cechuje ich niski próg frustracji, mają trudności z przystosowaniem się do panujących norm i zasad. Aby osiągnąć korzyści, chętnie oszukują.

ü  Ogólnie są zbuntowani, nieposłuszni i agresywni.

ü  Sprytnie wykręcają się z trudnych sytuacji.

ü   Mają opinię twardych. Nie współczują dręczonym uczniom. Mają dość wysokie mniemanie o sobie.

ü  Stosunkowo wcześnie zaczynają łamać normy prawne i społeczne.

 


[1] Stanisław Orłowski, Mobbing i bullying w szkole: charakterystyka zjawiska i program zapobiegania.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *