Jak uczłowieczyć historię? Jak sprawić, aby była dla uczniów ciekawa i atrakcyjna?

Różnica między dobrym nauczycielem, a wspaniałym nauczycielem polega na tym, jaką wiedzę posiada on w swoim przedmiocie i czy jest pasjonatem nauczania. Zarówno pasjonatem przedmiotu, jak i sposobu w jaki uczy.

„Słaby nauczyciel – opowiada.

Dobry nauczyciel – wyjaśnia.

Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje.

Genialny nauczyciel – inspiruje”.  William Arthur Ward

Różnica między dobrym nauczycielem, a wspaniałym nauczycielem polega na tym, jaką wiedzę posiada on w swoim przedmiocie i czy jest pasjonatem nauczania. Zarówno pasjonatem przedmiotu, jak i sposobu w jaki uczy. Jego zajęcia powinny być ciekawe, wiadomości podawane żywo, musi on umieć zaciekawić ucznia swoim przedmiotem. Zadaniem dobrego nauczyciela jest jak pisze M.Taraszkiewicz „uczyć tak, aby uczeń sam zaczął się uczyć”. Dlatego przygotowanie ciekawej lekcji historii nie jest zadaniem prostym, ale dającym nauczycielowi wiele satysfakcji. Do realizacji tego zadania nauczyciele mogą wykorzystać Internet, wydawnictwa oświatowe oraz instytucje oświatowe, np. muzea. Należy jednak od razu stwierdzić, że nie ma jednej, uniwersalnej drogi gwarantującej osiągnięcie sukcesu w nauczaniu. Każdy nauczyciel powinien być refleksyjnym praktykiem, czyli badać swój warsztat pracy, co jakiś czas burzyć rutynę i przyzwyczajenie. Nauczyciel powinien zadawać uczniom zadania  różnego typu, nie tylko takie, na które odpowiedzią jest wiedza odtwórcza, ale również takie, które sprawdzają stan myślenia uczniów.

Sprawdzonym sposobem na rozbudzenie historycznej pasji jest wykorzystanie inscenizacji i rekonstrukcji historycznych, które stały się ostatnio coraz bardziej popularne. W takim przypadku wymarzoną sytuacją jest uczestnictwo w przygotowanym przez nich wydarzeniu. Uczniowie mają możliwość uświadomienia sobie, że historia to życie ludzi (przykład: „Tędy przeszła Warszawa”- rekonstrukcja organizowana przez Muzeum Dulag 121). Jednak, jeśli nie mamy takich możliwości, można wykorzystać na lekcji zdjęcia lub nagrania bractw rycerskich i innych grup rekonstrukcyjnych.

Inną metodą, którą warto wykorzystywać w pracy z uczniami, są gry miejskie, kształcące umiejętności historyczne za pomocą ćwiczeń praktycznych. Coraz więcej instytucji organizuje tego rodzaju wydarzenia lub udostępnia materiały do ich przeprowadzenia. Pomysłowy nauczyciel może sam przygotować krótką grę miejską, do której scenariusz mogą opracować jego uczniowie, np. przygotowanie ścieżki osnutej wokół historii swoich miejscowości, a następnie zrealizowanie zadań ułożonych przez swoich rywali. Uczniowie mogą stworzyć przewodnik „Ścieżki historii”, którego formuła będzie inspirowana  questingiem, geocachingiem i grami terenowymi. Jest to atrakcyjne narzędzie edukacyjne do wykorzystania przez szkołę oraz inne zainteresowane osoby. Doskonały sposób na poszerzenie wiedzy, zabawę i aktywność.

W nauczaniu historii nie można dziś pominąć nowych metod z wykorzystaniem TIK. Wykorzystanie TIK na lekcjach historii pozwala także na opracowanie różnego rodzaju materiałów. Ciekawą propozycją mogą być materiały dostępne na stronie www.edukacjaprzyszłości – KHAN ACADEMY POLSKA. Nauczyciel może wykorzystać różne strony, platformy edukacyjne, dostępne materiały, ale powinien także być wzorem prawidłowego postępowania w kwestii poszanowania praw autorskich i to od niego zależy uświadomienie uczniom szkodliwość naruszania cudzej własności intelektualnej.

Podsumowując można uznać, że nie brakuje metod i narzędzi do pokazania historii ludzi, którzy zmienili świat. Nauka historii to nie tylko zapamiętywanie dat i nazwisk, ale również zrozumienie, jak żyli ludzie i czym się kierowali.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *