Jak uczyć uczniów odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji  w edukacji?

Jakub Orzeł

Obecnie około 10% nauczycieli korzysta z narzędzi AI takich jak Chat-GPT, ale z pewnością ten wskaźnik będzie rósł. W przyszłości sztuczna inteligencja stanie się nieodzownym elementem pracy nauczyciela, służąc jako codzienne narzędzie wspierające. AI pomoże w personalizacji nauczania, dostosowując materiały edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, analizując ich postępy i sugerując obszary wymagające większej uwagi. Może również zautomatyzować czasochłonne zadania, takie jak ocenianie prac uczniów czy organizowanie materiałów.

Zastosowanie AI wśród uczniów również będzie się zwiększać. Ważne jest, aby uczniowie byli świadomi możliwości, jakie daje ta technologia, ale również jej ograniczeń. Nauczyciele powinni prowadzić otwarte dyskusje na temat sztucznej inteligencji, unikając uczynienia z niej tematu tabu. Ważne jest, aby uczniowie rozumieli, że choć AI może być bardzo pomocna, nie powinna być traktowana jako zastępstwo nauki i myślenia krytycznego.

Nieodpowiednie korzystanie z AI, takie jak mechaniczne kopiowanie i wklejanie odpowiedzi, nie przyczynia się do rozwoju umiejętności uczniów. Nauczyciele muszą uzmysłowić uczniom, że korzystanie z narzędzi takich jak Chat-GPT w sposób bezmyślny, na zasadzie kopiuj-wklej, nie jest akceptowane. Taki sposób pracy nie sprzyja nauce ani rozwojowi umiejętności. Ważne jest, aby uczniowie rozumieli, że AI ma być narzędziem wspierającym, a nie zastępującym ich myślenie.

Kwestia mądrego używania narzędzi takich jak Chat-GPT to również nauka ponoszenia odpowiedzialności za własne działania. Prędzej czy później życiowe sytuacje zweryfikują, czy uczeń pracował, uczył się i myślał samodzielnie, czy uważał, że AI za niego wszystko zrobi. Np. na egzaminach, takich jak matura, uczniowie nie będą mieli przecież możliwości korzystania z AI – warto im o tym przypominać.

Warto również ustalić zasadę, aby uczniowie oznaczali zadania, w których użyli chociaż w najmniejszym stopniu AI. To pozwoli nauczycielom na weryfikację wiedzy uczniów oraz na ocenę, jak efektywnie korzystają oni z technologii. Transparentność w korzystaniu z AI jest kluczowa, aby móc właściwie ocenić postępy uczniów i nauczyć ich odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

Zastosowanie AI w edukacji otwiera nowe możliwości zarówno dla nauczania, jak i uczenia się, ale ważne jest, aby traktować je jako narzędzie wspierające, a nie zamiennik nauczyciela i własnej pracy. Nauczyciele i uczniowie muszą współpracować, aby nauczyć się odpowiedzialnie korzystać z możliwości, jakie oferuje AI, jednocześnie rozwijając umiejętności krytycznego myślenia. Dzięki temu możemy stworzyć środowisko edukacyjne, które korzysta z najlepszych cech zarówno ludzi, jak i dostępnych dzisiaj i w przyszłości technologii.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *