Jak wcześnie lekarz może wystawić orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia?

W Karcie Nauczyciela nie ma zapisów dotyczących, jak wcześniej lekarz może wystawić orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Pamiętajmy jednak, że lekarz nie powinien go wystawić zbyt wcześnie, trudno mu założyć przykładowo we wrześniu, jak się pacjent będzie czuł w styczniu. Jeśli pacjent wymaga urlopu od stycznia, lekarz powinien wystawić je w grudniu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *