Jak wydawane sa pieniądze na edukację

Blisko 50 proc. budżetu samorządów stanowią wydatki na edukację. Instytut Badań Edukacyjnych policzył, ile kosztuje edukacja jednego ucznia rocznie.

Właśnie zakończyły się pierwsza część badania. Instytut zaprezentował wyniki dla powiatu Pruszkowskiego na tle całego kraju. Całość raportu poznamy w grudniu.

Finansowanie szkolnictwa jest jednym z zadań samorządu. Gminy odpowiadają za edukację od przedszkola do gimnazjum. Powiaty zajmują się szkolnictwem ponadgimnazjalnym i specjalnym. Nie jest to zadanie własne samorządu. Do budżetu przeznaczonego na szkolnictwo należy doliczyć jeszcze subwencję oświatową.
Wydatki na ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum są zróżnicowane pomiędzy gminami. – Wynika to ze zróżnicowania sieci szkolnej (wielkości szkół i oddziałów). Im większa szkoła i oddział, tym w przeliczeniu na ucznia wydajemy mniej. Jednocześnie fakt, że gminy wiejskie wydają na ucznia więcej, jest związany również z istnieniem specjalnych do¬datków wiejskich w wynagrodzeniu nauczycieli pracujących na terenach wiejskich i w miasteczkach do 5 tys. mieszkańców. Większość gmin powiatu pruszkowskiego w przeliczeniu na ucznia ponosi wyższe niż średnia dla kraju i gmin o podobnym charakterze wydatki zarówno na szkoły podstawo¬we, jak i gimnazja – twierdzą Zuzanna Kołakowska-Seroczyńska i Julita Pieńkosz – autorki raportu z badania BECKER.

Źródło i cały artykuł: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/823177,jak-wydawane-sa-pieniadze-na-edukacje.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *