Jak wygląda kwestia wynagrodzenia zawieszonego nauczyciela

Kwestię wymiaru wynagrodzenia a także przysługujących nauczycielowi dodatków w okresie zawieszenia reguluje art. 84 Karty Nauczyciela.

W myśl tego przepisu wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec ograniczeniu, a tymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie.

Cały tekst i źródło: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/22929-wynagrodzenie-zawieszonego-nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *