Jak wykorzystać zasoby świata cyfrowego w placówce oświatowej?

Warto zdobywać efektywną i praktyczną wiedzę, która jest wsparciem pracy edukacyjnej i wpływa na nowoczesny wizerunek nauczyciela.

Jednym z priorytetów MEN na rok 2019/2020 jest Rozwój kompetencji cyfrowych oraz wykorzystanie w placówce oświatowej Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK). Temat z jednej strony niezwykle obszerny, zawierający sporo kategorii. Z drugiej strony, przy odpowiednim podejściu, wiedzy i nabyciu określonych umiejętności – to obszar, który absolutnie wspiera nauczyciela w prowadzeniu atrakcyjnych, efektywnych zajęć lekcyjnych.

Kompetencje cyfrowe to nie tylko wykorzystanie na lekcji laptopa, smartfona czy tabletu. Katalog kompetencji cyfrowych to dedykowana wiedza, umiejętności i odpowiednia postawa. Wśród części nauczycieli istnieje spora obawa przed wykorzystaniem na lekcji narzędzi cyfrowych. Powtarza się stereotyp mówiący o tym, że cokolwiek zrobimy, i tak przegramy na starcie z młodym pokoleniem. Naprawdę nie ma się czego bać. Nasi uczniowie nie mają żadnej specjalistycznej wiedzy. Ich jedyna przewaga to czas, jaki spędzają w Internecie, w grach komputerowych czy mediach społecznościowych. Oczywiście nie unikniemy obecności w cyfrowym świecie. Nowe technologie zdominowały wiele obszarów naszego życia. Warto więc zdobywać efektywną i praktyczną wiedzę, która jest wsparciem pracy edukacyjnej i wpływa na nowoczesny wizerunek nauczyciela.

Wspomniałem powyżej o wiedzy, umiejętnościach i postawie w kontekście katalogu kompetencji cyfrowych. Poniżej postaram się wyjaśnić o co dokładnie chodzi:

Wiedza – czyli znajomość zasobów internetowych pod kątem przydatności w codziennej oświatowej rzeczywistości. Jednym z przykładów może być platforma Google Scholar, niezwykle zaawansowana wyszukiwarka materiałów edukacyjnych. To wiedza w obszarze platform edukacyjnych, selekcji informacji, eliminacji tak powszechnych teraz tzw. fake news (fałszywe informacje). To także umiejętne, etyczne i bezpieczne wykorzystanie tak popularnych wśród uczniów mediów społecznościowych. Nie można zapomnieć o wiedzy dotyczącej zagrożeń w Internecie i social media. W trakcie naszych szkoleń przestrzegamy przed wirusami komputerowymi, prezentujemy zagrożenia płynące z tak popularnego wśród dzieci i młodzieży Darknetu/ Darkwebu czy przeglądarki Tor.

Umiejętności – to sprawne posługiwanie się bezpiecznymi narzędziami cyfrowymi przydatnymi w trakcie lekcji. Mamy w Internecie do wyboru dziesiątki serwisów do tworzenia rysunków, plakatu, grafiki, animacji czy montażu video. Dostępne są platformy z bezpłatnymi aplikacjami na tablice interaktywne. W zasobach sieciowych znajdziemy serwisy, aplikacje do nauki każdego przedmiotu: języka polskiego, języków obcych, matematyki, chemii, fizyki…. Każda nauczycielka/ nauczyciel przy odrobinie zaangażowania może w dosyć krótkim czasie opanować umiejętność posługiwania się przydatnymi, dopasowanymi do profilu jego pracy efektywnymi narzędziami online.

Postawa – to przede wszystkim etyczne i bezpieczne wykorzystanie zasobów sieciowych. Przestrzeganie prawa autorskiego, wykorzystania legalnych źródeł. Ale także odpowiednia reakcja na coraz częściej pojawiające się uzależnienia, FOMO, cyberbulling (nękanie, przemoc psychiczna w Internecie) czy cyberprzestępczość.

Do tematu Rozwój kompetencji cyfrowych warto podejść kreatywnie i nowocześnie. Dla dobra i rozwoju naszych uczniów i placówki, którą reprezentujemy. Pamiętajmy, kompetencje cyfrowe są jednym z elementów zbioru kompetencji kluczowych. Znacząco wpływają na progres w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości naszych uczniów. Obszar ten zakłada na przykład zdobywanie wiedzy w zdolności do krytycznej oceny i opracowania treści publikowanych w nowych mediach,  wykorzystania ich w skutecznej komunikacji interpersonalnej. To wiedza w obszarze myślenia projektowego, zdolności do prezentowania i rozwijania sposobów pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników. Warto też dodać obszar myślenia adaptacyjnego, biegłość w rozwiązywaniu problemów, wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza przyjęte schematy.

Tego typu kompleksowa wiedza zawiera się w katalogu kompetencji cyfrowych. Taką właśnie rozszerzoną wiedzę w atrakcyjnej, warsztatowej formie przekazujemy na naszych szkoleniach. Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *