Jaką formę powinno mieć upoważnienie udzielane przez administratora danych osobowych osobie dopuszczanej do ich przetworzenia?

Upoważnienie powinno być udzielane w formie pisemnej (odnośnie formy pisemnej – regulacje Kodeksu Cywilnego) i zawierać: nazwę i adres administratora danych osobowych, dane osoby upoważnionej, datę i okres na jakie jest ono udzielane.