Jest tekst jednolity rozporządzenia ws. standardu kształcenia nauczycieli

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych drugą z ww. nowelizacji jest wprowadzenie wymogu posiadania tytułu magistra do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach IV–VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Wymagania te będą miały zastosowanie wobec osób, które rozpoczęły studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela już zgodnie z nowym standardem kształcenia.  Czytaj więcej: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/jest-tekst-jednolity-rozporzadzenia-ws-standardu-ksztalcenia-nauczycieli