Kiedy można ukarać dyscyplinarnie nauczyciela

Wobec nauczyciela, który uchybił obowiązkom lub godności zawodu, może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

Pomimo pewnych rozbieżności w Karcie nauczyciela, przyjmuje się, że odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają wszyscy nauczyciele – bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy. Dotyczy to więc zarówno nauczycieli mianowanych, dyplomowanych, jak i stażystów oraz nauczycieli kontraktowych.

Odpowiedzialność dyscyplinarna grozi tym nauczycielom, którzy dopuścili się czynu naruszającego godność zawodu lub nie wykonują swoich obowiązków.

Jak można karać?
Przepisy przewidują następujące rodzaje kar dyscyplinarnych:

  • naganę z ostrzeżeniem;
  • zwolnienie z pracy;
  • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania;
  • wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

Pierwsze dwie kary podlegają zatarciu po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, trzecia – po upływie 6 lat. Jeżeli jeszcze zatarciem nauczyciel zostanie ponownie ukarany dyscyplinarnie (lub sądownie), terminy te liczą się od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/796711,odpowiedzialnosc-dyscyplinarna-nauczyciela-rodzaje-kar.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *