Kiedy wchodzi w życie nowe Prawo oświatowe?

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *