Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

Profilaktyka uzależnień, wychowanie do wartości, rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości, a także wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – to podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na najbliższy rok szkolny, ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/kierunki-polityki-oswiatowej-panstwa-na-rok-szkolny-2019-2020

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *