KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 – ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

- Naszym priorytetem w nadchodzącym roku szkolnym będzie szkolnictwo zawodowe – ogłosiła dzisiaj minister edukacji narodowej.

Joanna Kluzik-Rostkowska ustaliła też podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015.

Minister edukacji narodowej co roku, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.

W nadchodzącym roku szkolnym będą to:

1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;

2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki;

3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach;

4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

– Z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wynikają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli – tłumaczy minister edukacji narodowej. – Dla mnie jako ministra oraz dla całego resortu przyszły rok będzie rokiem szkolnictwa zawodowego. Nasze hasło to: Rok Szkoły Zawodowców – dodaje.

Przypomnijmy, minister edukacji narodowej co roku wyznacza priorytet na dany rok szkolny. Rok Szkolny 2013/2014 był Rokiem Szkoły w Ruchu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Źródło:MEN

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *