Konferencja „Przedwczesne kończenie nauki – monitoring i przeciwdziałanie” relacja Edurady

2 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja, prezentująca wyniki prac badawczych w ramach międzynarodowego projektu „Przedwczesne kończenie nauki - monitoring i przeciwdziałanie (ESL - monitoring and prevention solutions)”.

Konferencja zorganizowana została przez Sysco Polska oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie przy udziale partnerów projektu Eurocultura (Włochy) i Sysco Business Skills Academy (Wielka Brytania). Edurada otrzymała zaproszenie na to wydarzenie, dlatego chcielibyśmy się wywiązać z dziennikarskiego obowiązku i przedstawić Państwu krótką relację.

Jak się okazało, konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem – sala konferencyjna przy ul. Kopernika wypełniona była po brzegi, co świadczy o wadze problemu. Po oficjalnych powitaniach gości i uczestników przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty (m.in. przez Mazowieckiego Wicekuratora Panią Dorotę Skrzypek) nastąpiło przejście do części merytorycznej.

Pierwsze wystąpienie Pana Stefana Drzażdżewskiego – Radcy Generalnego w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dotyczyło prezentacji wyników badań nad przedwczesnym kończeniem nauki w Polsce i Europie. Okazuje się, iż Polska bardzo dobrze radzi sobie z tym problemem i mieści się w czołówce krajów europejskich. Wpływ na ten fakt ma wysoka świadomość społeczeństwa, że odpowiedni poziom kształcenia i wykształcenia zapewnia sukces na rynku pracy i karierę zawodową. Prelegent argumentował, że jest to również wynik codziennej pracy nauczycieli i wychowawców w szkołach powszechnych. Natomiast w mniejszym stopniu wykluczeniu zapobiega działalność instytucji wspomagających (m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznych).

Jest to niewątpliwie wielki sukces naszego kraju, i należałoby zadbać kreując politykę oświatową Państwa, aby taki wynik pielęgnować.

Jak możemy przeczytać w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego przyjętego Uchwałą Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r:

„W przeciwieństwie do wielu innych krajów, wyzwaniem w Polsce nie jest już rozszerzenie udziału w edukacji szkolnej. Udział ten jest praktycznie powszechny, a niski wskaźnik liczby osób przedwcześnie porzucających naukę lokuje Polskę w gronie liderów wśród krajów UE.  Priorytetem staje się jakość nauczania i kompetencji uzyskiwanych przez polskich uczniów.”

Kolejnym elementem konferencji były wystąpienia zagranicznych partnerów z Włoch i Anglii, którzy również brali udział w tym projekcie badawczym oraz warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Warszawie poświęcone praktycznym aspektom zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Więcej o konferencji możecie Państwo przeczytać tu:

http://www.syscopolska.pl/eng/przedwczesne-koczenie-nauki-monitoring-i-przeciwdziaanie-esl-monitoring-and-prevention-solutions-wersja-eng

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *