Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela część 2

Komunikacja interpersonalna to jedna z najważniejszych umiejętności w pracy nauczyciela. Zatem choć temat pojawiał się na naszym portalu już wielokrotnie – zawsze z radością do niego wracamy!

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

W komunikacji pozawerbalnej ogromne znaczenie mają:

 • mimika twarzy – stanowi źródło informacji na temat stanów emocjonalnych i postaw, takich jak sympatia czy wrogość. Naukowcy stwierdzili, że istnieje sześć głównych rodzajów mimiki odpowiadających następującym emocjom: szczęście, zdziwienie, strach, smutek, gniew, pogarda;
 • kinezjetyka – intencjonalnie lub nieintencjonalnie ciało stale wysyła sygnały poprzez postawę, pochylenie, rozluźnienie, napięcie, gesty;
 • prajęzyk – źródłem informacji są cechy głosu: wysokość, natężenie, tempo mówienia, wahania i inne zakłócenia płynności mowy;
 • kontakt wzrokowyoczy stanowią najważniejszy obszar wizualnej uwagi – w czasie rozmowy uwaga koncentruje się na oczach przez ok. 43% czasu.

            Praca w szkolnictwie wymaga umiejętnego komunikowania się zarówno z uczniami,   rodzicami, jak i z koleżankami i kolegami z pracy.  Nie wszyscy mają łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Można jednak zadbać o zwiększenie swojej „atrakcyjności komunikacyjnej” pamiętając o kilku zasadach:

 1. Utrzymuj kontakt wzrokowy.
 2. Bądź ożywiony, dużo się uśmiechaj, wyglądaj na zainteresowanego.
 3. Potakuj dla okazania zainteresowania.
 4. Bądź ekspresywny i otwarty.
 5. Stój wyprostowany, pochylaj się do przodu dla okazania zainteresowania.
 6. Podchodź do ludzi blisko, lecz nie za blisko.
 7. Starannie dobierz kolorystykę swego stroju.
 8. Staraj się zrównać potrzebę mówienia z potrzebą słuchania.

            Będąc dzieckiem odczuwałam lęk przed komunikacją z innymi. Z czasem, sytuowana w różnych społecznych rolach, zaczęłam się zmieniać. Konieczność kontaktów z innymi
w dorosłym życiu, zaowocowała dużą łatwością i swobodą komunikacji. Dziś lubię mówić
i słuchać, tylko nie zawsze i nie z każdym mam ochotę porozmawiać, ale to już reakcje mojego umysłu, z którymi nie potrafię i nie chcę dyskutować.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *