Koniec z telefonami komórkowymi w szkołach?

Ministerstwo Cyfryzacji zainaugurowało pracę Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w internecie. Wśród omawianych zagrożeń znalazło się uzależnienie od telefonów z dostępem do sieci. Pojawiły się głosy, by uczynić szkoły strefą wolną od komórek.

66 proc. badanych przyznało, że w ich szkołach istnieje już całkowity zakaz używania komórek. 27 proc. – że zakazu nie ma, ale najprawdopodobniej wkrótce się pojawi, bo zdecydowana większość nauczycieli i dyrektorów jest za jego wprowadzeniem.

Należy zakazać używania komórek, wówczas uczniowie będą zmuszeni komunikować się ze sobą. Znikną wtedy może problemy z brakiem umiejętności zawierania znajomości i akceptacji przez innych – wskazują nauczyciele.

Rzeczniczka MEN podkreśla, że przepisy pozostawiły szkołom swobodę. Jednak – jak wskazuje brak kontroli może powodować zagrożenia, jak np. robienie zdjęć lub nagrywanie za pomocą telefonu innych uczniów i nauczycieli bez ich zgody. Stąd decyzje wielu szkół o wprowadzeniu ograniczeń.

ródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/koniec-z-telefonami-komorkowymi-w-szkolach,150637.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *