KONTROLA KSIĄG RACHUNKOWYCH SZKOŁY PRZEZ SAMORZĄD

Jeżeli księgi rachunkowe i dokumenty księgowe są składnikiem dokumentacji księgowej, to na mocy art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty podlegają kontroli samorządu w zakresie odnoszącym się do kontrolowanej placówki.

Organ kontrolujący ma zatem pełne prawo aby żądać dostarczenia (przedstawienia) takiej dokumentacji i na tej podstawie ocenić, czy uzyskana przez beneficjenta dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Żródło i cały tekst: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/41302-kontrola-ksiag-rachunkowych-szkoly-przez-samorzad

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *