KRAJOWY PLAN ODBUDOWY – WSPARCIE ROZWOJU NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA

W ramach dokumentu pn. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności przewidziano m.in. wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

Zakłada się, że powstanie sieć branżowych centrów umiejętności (120 centrów) czyli infrastruktura zapewniająca realizację potrzeb i oczekiwań rynku pracy oraz osób uczących się w kształceniu zawodowym, szkolnictwie wyższym lub poza formalnym systemem kształcenia. Centra te mają zostać wyposażone w odpowiednią infrastrukturę niezbędną dla nowoczesnego kształcenia zawodowego, realizowanego na wszystkich poziomach (ponadpodstawowym i wyższym). Dodatkowo centra te mają realizować europejską koncepcję doskonałości zawodowej.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/59075-krajowy-plan-odbudowy-wsparcie-rozwoju-nowoczesnego-ksztalcenia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *