Kryteria doboru zwalnianych nauczycieli muszą być jasne

Zwalniając nauczyciela dyrektor szkoły musi go porównać z innymi, biorąc pod uwagę staż pracy, kwalifikacje, stopień awansu zawodowego, wiek, warunki osobiste, jakość świadczonej pracy oraz sytuację majątkową i rodziną.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *