KSIĘGA PAMIĄTKOWA SZKOŁY A RODO. PREZES UODO WYJAŚNIA

Legalność publikacji danych osobowych absolwentów w księgach pamiątkowych i monografiach poświęconych historii szkoły – takie pytania od dyrektorów i pracowników szkół wpływały w 2021 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytający wskazywali na trudności w pozyskaniu zgód od absolwentów na publikację ich imion i nazwisk oraz wizerunku i rozważali zastosowanie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/66305-ksiega-pamiatkowa-szkoly-a-rodo-prezes-uodo-wyjasnia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *