Kto może odbierać dziecko ze świetlicy szkolnej?

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym może to być rodzić lub inna osoba, która z mocy prawa sprawuje nad nim opiekę albo osoba upoważniona przez rodzica.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *