Kto ze szkoły może się szczepić po zmianie rozporządzenia? MEiN odpowiada

Po zmianie rozporządzenia szczepić mogą się wszyscy zatrudnieni w szkołach i placówkach - wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Nauki w odpowiedzi na pytanie Serwisu Samorządowego PAP.

Znowelizowane w poniedziałek rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nadało nowe brzmienie przepisowi, który określa, kto może być szczepiony w pierwszej grupie w ramach szczepienia pracowników oświaty (§ 28a w ust. 1 pkt 10). Pojawił się tam dopisek „a także inne osoby zatrudnione w wyżej wymienionych jednostkach”.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/kto-ze-szkoly-moze-sie-szczepic-po-zmianie-rozporzadzenia-mein-odpowiada

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *