Które okresy niezdolności do pracy nauczyciela uwzględnia się przy udzielaniu urlopu dla poratowania zdrowia?

W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *