Kuratorzy oświaty będą mogli z własnej inicjatywy nagradzać nauczycieli

Kuratorzy oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny będą mogli z własnej inicjatywy nagradzać nauczycieli – przewiduje rozporządzenie ministra edukacji opublikowane w poniedziałek w Dzienniku Ustaw.

Dotąd nagroda kuratora oświaty dla nauczyciela mogła być przyznana na wniosek dyrektora szkoły. W przypadku nagrody dla dyrektora szkoły wniosek o jej przyznanie składał organ prowadzący szkołę. 

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zakłada, że kuratorzy oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny będą mogli z własnej inicjatywy nagradzać nauczycieli. W uzasadnieniu do rozporządzenia napisano, że jest to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez władze oświatowe, które, sprawując nadzór pedagogiczny, udzielają pomocy szkołom i placówkom, a także zatrudnionym w nich nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ale nie mają możliwości bezpośredniego wyróżnienia tych nauczycieli. Wskazano, że zmiana pozwoli na docenienie pracy nauczycieli.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/kuratorzy-oswiaty-beda-mogli-z-wlasnej-inicjatywy-nagradzac-nauczycieli,178437.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *