LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości, to program w ramach którego ponad 1 mld zł trafi do szkół podstawowych w całym kraju na zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości uczniów. Do 15 listopada będzie trwał nabór dla publicznych szkół podstawowych i prowadzących je samorządów. Nabór dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST będzie w kolejnej turze.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” organy prowadzące szkoły mogą otrzymać do:

 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów),

60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów),

70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów),

300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).

Przez kilka tygodni trwały konsultacje katalogu wyposażenia, które trafi do szkół w ramach „Laboratoria Przyszłości”. Wpłynęło 3856 propozycji od 583 podmiotów – dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników instytucji oświatowych, uczniów, rodziców, przedstawicieli uczelni, przedsiębiorców, izb branżowych, samorządów, fundacji i stowarzyszeń.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/61794-laboratoria-przyszlosci

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *