Lex Czarnek wraca do Sejmu. Znamy nowy projekt poselski ustawy zmieniającej Prawo oświatowe

Na stronie internetowej Sejmu zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt datowany na 20 października 2022 r. przewiduje wprowadzenie rozwiązań proponowanych już wcześniej w nowelizacji określanej mianem Lex Czarnek.

Opublikowany projekt nowelizacji prawa oświatowego jest obszerny i przewiduje zmiany w następujących ustawach:

 

  • ustawie 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  • ustawie z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
  • ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
  • ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  • ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
  • ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zobacz źródło i sprawdź czego będą dotyczyły zmiany: https://epedagogika.pl/aktualnosci/lex-czarnek-wraca-do-sejmu.-znamy-nowy-projekt-poselski-ustawy-zmieniajacej-prawo-oswiatowe-6335.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *