Likwidacja godzin karcianych doprowadzi do nadużyć? „Niektórzy nie będą mieli ich wcale, inni – więcej niż obecnie”

Godziny karciane, czyli tak zwane „hallówki” zostały wprowadzone w 2009 roku. Od początku były krytykowane przez nauczycieli i związki zawodowe, ale ich likwidacja również budzi niezadowolenie.

Do tej, w ramach czterdziestogodzinnego tygodnia pracy każdy nauczyciel szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej, był zobowiązany do prowadzenia zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły. W ramach tych godzin nauczyciele mogą prowadzić: zajęcia opieki świetlicowej, zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych i mających problemy w nauce lub zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. W przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów to dwie godziny w tygodniu, a w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – jedna.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/923560,likwidacja-godzin-karcianych-naduzycia.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *