Maturzyści kończą rok szkolny i nie wiedzą, co z egzaminem

Dla blisko 280 tys. uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników kończą się w piątek 24 kwietnia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ze względów epidemicznych zostali oni sklasyfikowani przez nauczycieli zdalnie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przystąpią do egzaminów maturalnych.

 Od piątku – 24 kwietnia – uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników będą mogli odbierać świadectwa ukończenia szkoły.

W obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu.

Zdanie egzaminu maturalnego jest podstawą do przyjęcia na studia….całt teskt:https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/maturzysci-koncza-rok-szkolny-i-nie-wiedza-co-z-egzaminem,175315.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *