Mediacje rówieśnicze. Skuteczny sposób na agresję, przemoc, wykluczenie. Uczniowie sami rozwiązują spory

Szkoła to swoisty poligon doświadczalny, czy według mniej "militarnych" słów rzecznika praw dziecka - laboratorium, w którym kształtuje się wiedza oraz umiejętności społeczne dzieci i młodzieży. "

Jest też jednym z miejsc, gdzie w sposób nieunikniony stykamy się ze „światem konfliktów”. Funkcjonowanie w dorosłym życiu wykorzystuje wzorce zachowań nabyte w dzieciństwie, także w szkole” – podkreśla rzecznik, we wstępie do kodeksu etycznego i zbioru standardów, opracowanych na potrzeby szkolnych i rówieśniczych mediacji. Te zaś mogą zapobiec angażowaniu w szkolne problemy policji czy nawet sądów.

Co to jest mediacja rówieśnicza?

Mediacja rówieśnicza, bo na niej się skupiamy, to rozwiązywanie problemów przez uczniów we własnym gronie. Ale nie „na dziko”, tylko według konkretnych zasad, jakie obowiązują przy mediacji rówieśniczej.

„Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów ma szansę funkcjonować wtedy, gdy jest znana i akceptowana przez społeczność szkoły. Jest wprowadzana jako wieloetapowy proces, sprawiający, że mediacja stanie się powszechnie stosowanym instrumentem rozwiązywania konfliktów w codziennym życiu” – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka.

Źródło i cały artykuł: https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/mediacje-r%C3%B3wie%C5%9Bnicze-skuteczny-spos%C3%B3b-na-agresj%C4%99-przemoc-wykluczenie-uczniowie-sami-rozwi%C4%85zuj%C4%85-spory/ar-AA14rwOT?ocid=entnewsntp&cvid=da9d7446c195467aaf554ab50dd33b09

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *