MEiN o przepisie ws. nauki w szkole dla uczniów, którzy nie mogą uczyć się w domu

Minister edukacji i nauki poinformował, że sprawdzane jest, jak wykorzystywany jest przepis dający możliwości organizacji nauki w szkołach dla starszych uczniów, którzy nie mogą uczyć się zdalnie w domu. Zapowiedział możliwość zmiany tego przepisu.

Szef MEiN pytany był przez portal tvp.info, o przypadki, gdy w sposób stacjonarny uczą się w szkołach nie tylko uczniowie klas I-III szkół podstawowych, ale także uczniowie ze starszych roczników.

Możliwość takie nauki daje rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którym dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole zajęcia lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania.

Źródło i cały tekst: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/mein-o-przepisie-ws-nauki-w-szkole-dla-uczniow-ktorzy-nie-moga-uczyc-sie-w-domu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *