MEN: Dyrektor zdecyduje o formie i terminie wydania świadectw szkolnych

O formie i terminie wydania uczniom świadectwa zdecyduje dyrektor szkoły. Może ustalić odbiór świadectw w trybie indywidualnym, może wyznaczyć godziny odbioru świadectw dla danej klasy czy grupy uczniów, kierując się bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli - informuje MEN.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *