MEN: w przepisach nie ma wskazanej wprost daty zakończenia semestru lub półrocza

W przepisach dotyczących organizacji roku szkolnego nie ma wskazanej wprost daty zakończenia semestru lub półrocza, te terminy określa statut szkoły. Ewentualne zmiany w statucie może wprowadzić rada pedagogiczna - wyjaśnia MEN.

W związku z sytuacją epidemiczną ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało wydłużone do 3 stycznia 2021 r. Zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia będzie przerwa w nauce w związku ze Świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

W latach ubiegłych, ferie zimowe w zależności od województwa odbywały się w jednym z czterech terminów między połową stycznia a końcem lutego. Tradycyjnie z terminem ferii zbiegały się terminy klasyfikacji śródrocznej w szkołach.

Źródło i cały artykuł: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/men-w-przepisach-nie-ma-wskazanej-wprost-daty-zakonczenia-semestru-lub

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *