MEN wprowadził nowe rozwiązania dla szkół w związku z COVID-19

Możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, ogłaszania wyników rekrutacji w internecie - wprowadza nowelizacja rozporządzenia MEN ws. szczegółowych rozwiązań w związku z COVID-19.

Nowelizacja daje radom pedagogicznym w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek możliwość podejmowania decyzji zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z nowelizacją, w czasie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach organy prowadzące nie mogą ogłaszać i przeprowadzać konkursów na dyrektora tych jednostek.

Szkoły pozostaną zamknięte co najmniej do 10 kwietnia włącznie.

Źródła i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/men-wprowadzil-nowe-rozwiazania-dla-szkol-w-zwiazku-z-covid-19,165567.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *