MEN wyeliminuje złych nauczycieli

Powstanie centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych wobec pedagogów. Będą w nim gromadzone dane o osobach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu lub zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania do placówki oświatowej w okresie trzech lat.

Takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191, ze zm.). Przygotowany przez resort edukacji narodowej dokument trafił już do konsultacji społecznych. Rejestr ma być prowadzony przez pracowników MEN, którzy będą wydawać specjalne zaświadczenie nauczycielom ubiegającym się o zatrudnienie.

Źródło i cały tekst: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/917195,rejestr-dyscyplinarek-men-usuwa-zlych-nauczycieli.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *